Do Memes Violate Copyright?

erikaspslImg93480_kkeditA meme is a certain idea or behaviour, which spreads among people – such actions online are called viral. Among the most famous memes are the Gangnam Style single or the LOLcats picture series, which gained worldwide popularity and became part of the popular culture, also known as Internet memes.

The revolution of information technologies triggered enormous popularity of memes. In the digital era, they have become a usual form of circulation of ideas, expression of emotions or even strong criticism. Thanks to social media, memes are spreading extremely fast, manifesting in various forms, including hyperlinks, hashtags, pictures, videos, websites, etc.

Memes are usually created from an existing photograph, picture or illustration by adding a statement that is accurate, relevant to the society, triggering a discussion or even shocking. Under the existing copyright regulation a photograph, a picture or an illustration is an object protected by copyright, therefore, the use of such objects for meme creation requires permission from the holder of the copyright. Without such permission the holder of the copyright may demand a compensation for unlawful use of his work.

Once a meme is created, it is published online, usually on social media so that people who like the meme could share it with their friends and acquaintances. A meme found online can be further shared on the Internet, such as on Instagram, Twitter or Facebook feeds without the risk of copyright violation, if this is not done for commercial purposes, with the exception of cases when it is known in advance that the meme had been published unlawfully. If a meme is shared in order to seek commercial advantage the author’s permission is a must. Given the advertisement value of memes, they are increasingly often used by businessmen. For instance, Norwegian Airlines published an ad for cheap tickets from London to Los Angeles featuring a phrase about the divorce of Brad Pitt and Angelina Jolie.

An object protected by copyright can be used without the author’s permission for creating a meme in cases when it is used for parody. It is extremely relevant for memes, as they are often used to ridicule, picture a certain situation or public phenomenon with irony or satire. However, every member-state of the European Union is free to decide whether it will subject parody to copyright restrictions or not. In Lithuania, a creation cannot be used for parody without the author’s permission, while it is allowed in other countries, such as France or Germany.

In cases requiring the author’s permission it is obvious that tracking down an author of a photograph publicly available online and suitable for a meme may be too difficult. However, meme authors can use photographs from online bases of illustrations, such as Shutterstock, Getty Images or Flickr after paying a certain fee. It is always important to make sure and buy the necessary license that will allow transforming the purchased photograph, image or illustration for meme creation, and later publishing it online.

Authors whose photograph, images or illustrations have been unlawfully used for a meme can easily defend their right, as memes are usually published on social media, which are fast to respond and remove the violations on request in accordance to internal procedures set by the networks.

Reklama
Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą

Ar memai pažeidžia autorių teises?

Autoriai: Erikas Saukalas, Partneris, advokatas; Aurimas Sobutas, Teisininkas

erikaspslImg93480_kkeditMemas yra apibūdinamas kaip tam tikra idėja ar elgesys, kuris sklinda tarp žmonių – internete tokie veiksmai vadinami virusiniais (angl. viral). Visiems gerai žinomi memai, pavyzdžiui, singlas „Gangnam style“ arba paveikslėlių serija „LOLcats“, greitai išpopuliarėjo visame pasaulyje ir tapo populiariosios kultūros fenomenais, internetiniais memais.

Informacinių technologijų evoliucija paskatino didžiulį memų populiarėjimą. Skaitmeniniame amžiuje jie tapo įprasta naujų idėjų sklaidos, emocijų išraiškos ar net aštrios kritikos priemone. Socialinių tinklų dėka memai plinta itin sparčiai, pasireikšdami įvairiomis formomis (kaip saitai (angl. hyperlinks), saitažodžiai (angl. hashtags), paveikslėliai, videofilmai, internetinės svetainės ar kt.).

Memai dažnai sukuriami panaudojant jau egzistuojančią nuotrauką, paveikslėlį ar iliustraciją ir ant jų užrašant taiklius, visuomenėje aktualius ir diskusijas keliančius ar net šokiruojančius teiginius. Pagal dabar galiojantį autorių teisių reguliavimą, nuotrauka, paveikslėlis ar iliustracija yra autorių teisių saugomas objektas, todėl norint naudoti juos memų kūrimui reikalingas autorių teisių turėtojo leidimas. Jeigu leidimas nebuvo gautas, autorių teisių turėtojas gali pareikalauti sumokėti kompensaciją už tokį neteisėtą jo kūrinio panaudojimą.

Sukūrus memą, jis paprastai paskelbiamas internete, dažniausiai socialiniuose tinkluose, kad memą pamėgę žmonės galėtų juo pasidalinti ir su savo draugais ar pažįstamais. Internete paskelbtu memu galima dalintis internete, pavyzdžiui  Instagram, Twitter ar Facebook profiliuose, nesibaiminant dėl autorių teisių pažeidimo, jeigu tai daroma nekomerciniais tikslais, nebent buvo iš anksto žinoma, kad memas paskelbtas neteisėtai. Jeigu memu dalinamasi siekiant komercinės naudos, autoriaus sutikimas yra būtinas. Suprasdami memų reklaminę vertę, juos vis dažniau naudoja ir verslininkai. Pavyzdžiui, Norvegijos avialinijos paskelbė pigių bilietų iš Londono į Los Andželą reklamą, kurioje yra užrašas apie B.Pitto ir A.Jolie skyrybas.

Autorių teisių saugomas objektas gali būti naudojamas be autoriaus leidimo ir tais atvejais, kai jis naudojamas parodijai. Tai itin aktualu ir memams, kadangi jais paprastai siekiama išjuokti, ironizuoti, pateikti satyrinį kokios nors aktualios situacijos ar visuomeninio reiškinio vertinimą. Tačiau kiekviena ES šalis narė gali laisvai pasirinkti, taikyti autorių teisių apribojimą parodijai, ar ne. Lietuvoje be autoriaus leidimo negalima naudoti kūrino parodijai, tuo tarpu kitose valstybėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar Vokietijoje – galima.

Tais atvejais, kai reikalingas autoriaus sutikimas, akivaizdu, jog susisiekti su viešai internete randamos ir memui tinkamos fotografijos autoriumi gali būti pernelyg sudėtinga. Tačiau memų kūrėjai gali pasinaudoti internetinių iliustracijų bazių, tokių kaip „Shutterstock“, „Getty Images“ ar „Flickr“, nuotraukomis už tai sumokant  atitinkamą mokestį. Tačiau visuomet pravartu įsitikinti, kad įsigyjama tinkama licencija, kuri suteiks galimybę pasirinktą nuotrauką, paveikslėlį ar iliustraciją perdirbti sukuriant memą, o po to jį paskelbti internete.

Autoriai, kurių nuotraukas, paveikslėlius ar iliustracijas neteisėtai panaudojo memui, gali lengvai apginti savo teises, nes paprastai memai skelbiami socialiniuose tinkluose, kurie operatyviai reaguoja ir greitai pašalina pažeidimus, pateikus prašymą pagal tuose tinkluose nustatytas vidines procedūras.

Paskelbta temoje Uncategorized | Parašykite komentarą