London lost one of it’s symbols – the original black cab

Author: Monika Alisauske, Lawyer

The famous Big Ben, Tower Bridge, red phone-booths and red double-deckers, and the black cabs zooming among them are what pops into your mind when you think of London – even if you have never been to the capital of the United Kingdom.

The classical London cab has been the most appreciated taxi in the world for over 100 years now. It is a symbol of London, the perfect reflection of the spirit of this cosmopolitan city.

That said, the Metrocab, the new type of cab allowed to roll out as a result of an Appellate Court judgement, will soon be making its appearance on the streets; but first things first.

It is a known fact that trademark law offers a possibility to protect shapes of goods as spatial trademarks. An excellent case in point is the registered shape of the Coca Cola bottle. However, compared to other types of trademarks, spatial trademark registration entails additional difficulty.

One of the biggest challenges that the owner of a spatial trademark filed for registration faces is that often the shape or image to be registered is the shape of the product that bears the mark. Nonetheless, trademark law offers protection only to trademarks that have some distinguishing features without identifying goods bearing them. Therefore, the shape of a product may be protected as a trademark when it is sufficiently original and different from the usual shape of similar goods. On the other hand, even when the shape of a product is registered as a spatial mark, the owner of the trademark cannot rest assured that in a dispute over the trademark they will enjoy undisputed protection and will be able to rely on the registration of the trademark in controversies with third parties.

An excellent example of this kind of situation is the argument over the aforementioned classical black London cab as a spatial trademark that has taken place in the UK recently.

On 1 December 2006 and on 28 February 2014, The London Taxi Corporation Limited successfully registered a 3D image of the London cab as spatial trademarks (https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002440659, https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00003044623).

In 2016, The London Taxi Corporation Limited approached the court claiming that a competitor, Frazer-Nash Research Ltd., had copied the design of its black taxi vehicle, the London cab, and had used it for its own tax vehicle, the Metrocab. The London Taxi Corporation Limited grounded its claim on the fact that it believed the style and design of Frazer-Nash Research Ltd.’s taxi vehicles constituted an infringement of its exclusive rights as those of the owner of intellectual property, said rights consisting of the original shape of the cab that was registered as a spatial trademark.

The court of first and appellate instance ruled to dismiss the claim on the grounds that the spatial trademarks of the London cab registered in the name The London Taxi Corporation Limited did not have any distinguishing features in terms of the products (class 12 under the Nice classification) bearing them, meaning that the shape of the vehicle registered as a spatial trademark was not original or uniquely different from the shapes of other vehicles. The courts also pointed that consumers would perceive said spatial trademarks only as images of the traditional shape of the taxi vehicle and would not connect them to the source (producer) of the goods that they marked.

In conclusion, it should be noted that even though obtaining and securing spatial trademark protection is rather difficult, the possibility still exists if the spatial trademark filed for registration is not merely the shape of the products but basically can be recognised by the public as a medium for the identification of the source of particular products or services. However, in this case there is an alternative: registering the shape of a product as a design rather than spatial trademark. Still, one has to remember that design registration should be procured before, or within the period of one year of the launch of the products; otherwise, the design is considered to have lost its novelty. Even though design protection has a time limit of just 25 years, sometimes it can offer a more efficient form of protection of rights than a spatial trademark.

Reklama
Paskelbta temoje Dizainas | Design, Prekių ženklai | Trademarks, Uncategorized | Parašykite komentarą

Londonas neteko vieno iš savo simbolių – originalių juodų taksi

Autorė: Monika Ališauskė, Teisininkė

Žymusis Big Beno laikrodis, Tauerio tiltas, raudonos telefonų būdelės bei raudoni dviaukščiai autobusai, o greta jų gatvėmis važinėjantys juodi taksi automobiliai net nė karto nesilankiusiems Londone simbolizuoja būtent ją – Jungtinės Karalystės sostinę.

Klasikinis Londono taksi automobilis, kurį šio miesto gyventojai vadina „London Cab“, jau daugiau kaip 100 metų yra labiausiai vertinamas taksi automobilis pasaulyje. Tai Londono miesto simbolis, puikiai atspindintis šio kosmopolitiško didmiesčio dvasią.

Tačiau netrukus Londono gatvėse galėsime išvysti naujo stiliaus taksi automobilius – „Metrocab“, kuriems buvo leista išvažiuoti į Londono gatves po Apeliacinio teismo sprendimo, bet apie viską nuo pradžių.

Kaip žinoma, prekių ženklų teisė tiek Lietuvoje, tiek ir kitose pasaulio šalyse sudaro galimybę apsaugoti prekių formas kaip erdvinius prekių ženklus. Vienas geriausių tokių erdvinių prekių ženklų pavyzdžių yra registruota “Coca Cola“ gėrimo buteliuko forma. Tačiau lyginant su kitomis prekių ženklų rūšimis, erdvinių prekių ženklų registravimas sukelia papildomų sunkumų.

Vienas pagrindinių sunkumų, su kuriuo susiduria siekiamo įregistruoti erdvinio prekių ženklo savininkas, yra tas, jog dažniausiai siekiama įregistruoti forma ar atvaizdas yra paties produkto, kurio žymėjimui yra skirtas toks prekių ženklas, forma. Tačiau prekių ženklų teisė apsaugą suteikia tik tokiam prekių ženklui, kuris turi skiriamąjį požymį – nenurodo prekių, kurioms žymėti jis yra skirtas. Taigi prekės forma gali būti saugoma kaip prekių ženklas, kai ji yra pakankamai originali ir skiriasi nuo įprastų tokių prekių formos. Kita vertus, net ir tais atvejais, kai prekės forma yra įregistruota kaip erdvinis prekių ženklas, tokio ženklo savininkas negali išlikti visiškai ramus, kad kilus ginčui dėl tokio prekių ženklo, jam bus suteikta neginčytina apsauga bei kad jis galės remtis tokio prekių ženklo registracija ginčuose prieš trečiuosius asmenis.

Puikus tokios situacijos pavyzdys – neseniai Jungtinėje Karalystėje kilęs ginčas dėl aukščiau minėto bei klasika tapusio Londono juodojo taksi automobilio (angl. „London Cab“) kaip erdvinio prekių ženklo.

The London Taxi Corporation Limited 2006 m. gruodžio 1 d. bei 2014 m. vasario 28 d. sėkmingai registravo Londono juodojo taksi automobilio (angl. „London Cab“) trimatį vaizdą kaip erdvinius prekių ženklus (https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002440659, https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00003044623).

2016 m. The London Taxi Corporation Limited kreipėsi į teismą teigdami, kad konkurentų įmonė Frazer-Nash Research Ltd. nukopijavo jų gaminamų juodųjų taksi automobilių (angl. „London Cab“) dizainą ir jį panaudojo savo gaminamiems taksi automobiliams „Metrocab“. The London Taxi Corporation Limited savo ieškinį grindė tuo, jog jų manymu, Frazer-Nash Research Ltd. gaminamų naujų taksi automobilių stilius bei dizainas pažeidžia jų, kaip intelektinės nuosavybės savininko, išimtines teises (originalią taksi formą, kuri yra registruota kaip erdviniai prekių ženklai).

Tiek Pirmosios, tiek Apeliacinės instancijos teismai nusprendė ieškinį atmesti, savo sprendimą grįsdami tuo, kad The London Taxi Corporation Limited vardu registruoti Londono juodojo taksi automobilio (angl. „London Cab“) erdviniai prekių ženklai neturi jokio skiriamojo požymio jais žymimų Nicos klasifikacijos 12 klasės prekių atžvilgiu, t.y. registruota kaip erdviniai prekių ženklai automobilio forma nėra originali ar ypatingai išsiskirianti iš kitų automobilių formų. Teismai taip pat nurodė, kad minėti erdviniai prekių ženklai vartotojų bus suprantami tik kaip tradicinio taksi automobilio formos atvaizdai ir nebus vartotojų siejami su žymimų prekių šaltiniu (gamintoju).

Apibendrinant reikėtų pažymėti, jog nors yra pakankamai sudėtinga įgyti ir užtikrinti erdvinio prekių ženklo apsaugą, tačiau tokia galimybė yra, jeigu pareikštas registruoti erdvinis prekių ženklas nėra tik pačių prekių forma, bet iš esmės gali būti atpažįstamas visuomenės kaip tam tikrų prekių ar paslaugų šaltinio identifikavimo priemonė. Taip pat, šiuo atveju yra galima ir alternatyva – gaminio formos registravimas dizainu, o ne erdviniu prekių ženklu. Tik reikėtų nepamiršti, kad siekiant dizaino registracijos tai reikėtų padaryti dar iki pateikiant rinkai prekes, arba per vienerių metų laikotarpį, kitu atveju dizainas yra laikomas praradusiu naujumą. Nors dizaino apsauga yra ribota laiko požiūriu (tik 25 metai), tačiau kartais ji gali būti efektyvesnė teisių apsaugos forma, nei erdvinis prekių ženklas.

Paskelbta temoje Dizainas | Design, Prekių ženklai | Trademarks | Parašykite komentarą