Kiek sekundžių dainos galima „pasiskolinti“ reklamai nemokamai?

Autoriai: Inga Lukauskienė, METIDA asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, teismo mediatorė; Monika Juškaitė teisininkė

dainomsKiekvieną dieną, savo televizoriaus ekranuose galime išvysti, o radijo stočių transliuojamose programose, prekybos centruose ir kitose viešose erdvėse išgirsti reklaminio pobūdžio pranešimus, kurie dažniausiai būna palydimi muzikiniu intarpu ar keliais akordais iš visiems gerai žinomų muzikos kūrinių.

Reklaminių pranešimų kūrėjai, siekdami sukurti kuo įsimintinesnę reklamą, nevengia naudoti ne tik dėmesį prikaustančius vaizdus, bet ir įvairiausius muzikinius kūrinius, kurių ištraukos ilgainiui yra sutapatinamos ar vartotojams sukuria asociacijas su atitinkamomis prekėmis ar paslaugomis, kurioms reklamuoti yra naudojama tam tikra daina. Tačiau pamačius ar išgirdus tokią reklamą, ne visada pagalvojama, kad joje panaudotas muzikinis kūrinys ar tik jo dalis taip pat yra ir atskiras autorių teisių apsaugos objektas. Be to, reklamų kūrėjams dažnai kyla klausimas, ar tam, jog keli muzikinio kūrinio akordai ar taktai būtų panaudoti reklamoje reikia gauti muzikos kūrinio autoriaus sutikimą?

Reklamų, kuriose skamba tam tikri muzikiniai kūriniai, kūrėjai dažnai laikosi pozicijos, jog trumpos ištraukos ar keli kūrinio akordai neturėtų būti saugomi kaip autoriaus teisių objektai, kadangi ne vienas autorius ar kompozitorius gali panaudoti panašius motyvus ar garsus savo sukurtuose muzikiniuose kūriniuose. Dėl to, visuomenės interesų atžvilgiu, akordai turėtų būti laisvai naudojami ir nesaugomi kaip autorių teisės objektai. Reklaminių pranešimų kūrėjai, taip pat dažnai teigia, jog reklamoje panaudoja tik nedidelę ištrauką ar tik kelis akordus iš tam tikro muzikinio kūrinio, todėl tokiu atveju nėra pažeidžiamos panaudoto muzikinio kūrinio autorių teisės, kadangi toks naudojimas turi būti leistinas visuomenės interesų užtikrinimui.

Tačiau toks vertinimas yra klaidingas. Net ir tuo atveju, kai yra panaudojami vos keli muzikinio kūrinio akordai ar garsai, yra naudojamas kito asmens kūrybinio darbo rezultatas. Net kelių muzikinio kūrinio akordų panaudojimo gali užtekti tam, kad būtų atpažintas konkretus kūrinys, o tai jau būtų pripažįstama autoriaus teisių pažeidimu.

Puikiu to pavyzdžiu galėtų būti dar 1990 metais kilęs ginčas tarp atlikėjo Vanilla Ice ir grupės Queen kartu su atlikėju David Bowie. Ginčas kilo dėl to, jog Vanilla Ice savo kūrinio „Ice Ice Baby“ (https://www.youtube.com/watch?v=rog8ou-ZepE) pradžioje panaudojo motyvą, kuris buvo beveik identiškas Queen kartu su David Bowie parašytos ir atliekamos dainos „Underpresure“ (https://www.youtube.com/watch?v=a01QQZyl-_I) motyvui. Šį kūrinių panašumą pastebėjo ne tik klausytojai, bet ir Queen su Dawid Bowie, kurie siekė paduoti Vanilla Ice į teismą dėl autorių teisių pažeidimo. Nors Vanilla Ice iš pradžių tikino, kad panaudojo minimą motyvą, tačiau jį pakoregavo ir pakeitė, dėl to jis tapo originaliu jų kūrybos rezultatu. Tačiau šis ginčas nepasiekė teismo, kadangi galiausiai Vanilla Ice pripažino, kad neteisėtai panaudojo Queen ir David Bowie dainos pradinius taktus ir sutiko sumokėti kompensaciją. Taigi, kaip matyti iš šio pavyzdžio, net keli panaudoti kito muzikinio kūrinio akordai ar taktai gali būti rimto ginčo dėl autorių teisių pažeidimo priežastimi.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme yra nurodyta, kad autorių teisių objektais yra laikomi originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kūrybinės veiklos rezultatas, išreikštas kokia nors objektyvia forma, tame tarpe ir muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto. Tai reiškia, kad muzikinį kūrinį sukūręs asmuo, kaip kūrinio autorius, be kitų turtinių teisių, turi teisę uždrausti be jo leidimo atgaminti tą kūrinį bet kokia forma ar būdu, bei panaudoti reklamoje. Minimame įstatyme taip pat yra įtvirtinta nuostata, jog be autoriaus sutikimo kūrinys, įskaitant ir muzikinį kūrinį, gali būti panaudojamas be išankstinio autoriaus sutikimo tik nekomerciniams tikslams. Taigi, atsižviegiant į minimą teisinį reguliavimą galime daryti prielaidą, jog muzikinio kūrinio dalies ar kelių akordų panaudojimas reklamoje be iš ankstinio autoriaus sutikimo nėra galimas, kadangi muzikinį kūrinį ar jo dalį siekiama panaudoti komerciniams tikslams, t.y. populiarinti atitinkamas prekes ar paslaugas.

Žinoma, nereikėtų pamiršti fakto, jog autoriaus turtinės teisės į kūrinius nėra tęstinio pobūdžio – jos galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po jo mirties. Taigi, siekiant panaudoti muzikinį kūrinį, kuriam nebėra taikoma autoriaus turtinių teisių apsauga, nėra privalomas leidimas. Tačiau net ir tokiu atveju reikėtų nepamišti, kad autorių asmeninės neturtinės teisės saugomos neterminuotai, dėl to net ir praėjus anksčiau minėtam terminui, autoriaus atžalos turi teisę kreiptis į teismą dėl autoriaus neturtinių teisių, tokių kaip teisės reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas, pažeidimo.

Nors muzikinių kūrinių ar jų dalių bei akordų panaudojimas reklaminiuose pranešimuose juos daro labiau įsimintinais ar išskirtiniais, tačiau prieš pasirenkant kokį kūrinį panaudoti reklamoje, pirmiausiai turėtų būti pasirūpinta autoriaus sutikimo gavimu dėl konkretaus muzikinio kūrinio ar jo dalies, takto panaudojimo atitinkamoje reklamoje. Tik tokiu būdu bus galima išvengti ne tik muzikinių kūrinių autorių teisių pažeidimų, bet ir ilgų teisinių ginčų bei galimų nuostolių, patirtų muzikinio kūrinio autoriams sumokant kompensacijas dėl neteisėto jų kūrinių panaudojimo bei sumokant kitas teismo išlaidas.

Posted in Autorių teisės | Copyright, Uncategorized | Tagged , , , , , | Parašykite komentarą

How many seconds of a song can you ‘borrow’ for your ad for free?

AutoriaiInga Lukauskienė, METIDA’s associated partner, attorney-at-law, patent attorney, court mediator; Monika Juškaitė, lawyer

dainomsEvery day on television, over the radio, in malls and other public spaces, we hear commercial messages accompanied by music or some chords from a popular songs.

For the ad to be as catchy as possible, advertisers are not averse to using both eye-catching images and various pieces of music that the consumers eventually come to identify or connect with the goods or services the song is used to advertise. But when we see or hear this kind of advertising, it is not always that we think the song or a part of it is actually also an object of copyright. Besides, advertisers often wonder if the permit from the author of the music needs to be obtained so that several chords from a song can be used in an ad.

Advertisers who create ads with music playing in them often assume that brief fragments or a few chords should not enjoy the protection of copyright because similar samples or sounds can be used in pieces of music by several authors of composers. Therefore, as far as public interests are concerned, chords should be free to use with no copyright protection. Advertisers also often claim that they only use just a small fragment or several chords taken from a certain piece of music and therefore they do not violate any copyright that may be attached to the music as this type of use must be permissible to safeguard public interests.

However, this is the wrong approach. Even when just a few chords or sounds from a piece of music are used in advertising, it still is the product of another person’s creative work. Even a few chords from a piece of music can be enough to identify a particular song and that would be constructed as a copyright violation.

An excellent case in point would be the dispute between the rapper Vanilla Ice and The Queen and David Bowie that started back in 1990. The dispute was sparked by Vanilla Ice using a sample in their song ‘Ice Ice Baby’ (https://www.youtube.com/watch?v=rog8ou-ZepE) which was almost identical to the melody that plays in ‘Under Pressure’(https://www.youtube.com/watch?v=a01QQZyl-_I), a song performed by The Queen and David Bowie. It was not just the fans who noted that these two songs sounded quite a bit like each other: the similarity was noticed by The Queen and David Bowie, who sought to sue Vanilla Ice over copyright infringement, even though Vanilla Ice first claimed he used said sample with some adjustments and modifications, which made it an original product of creative work. However, the dispute did not end up in court because Vanilla Ice eventually admitted having used the opening tune of the song by The Queen and David Bowie, and agreed to pay a compensation. This example shows that just several chords from another piece of music can result in a serious dispute over copyright violation.

It should be noted that the Law on Copyright and Related Rights of the Republic of Lithuania points that copyright applies to original works of literature, science, and art, which are a product of creative activity expressed into an objective form, including pieces of music with or without text. It means that, apart from other property-related rights, the person who created a piece of music, as the author of the piece, has the right to impose a ban on reproducing that piece in any form or manner and on using it for advertising purposes without their previous consent. Said law also stipulates that without the author’s previous consent, a piece of work, piece of music included, may be used for non-commercial purposes only. Therefore, considering the legal regulation in question, we can assume that using a fragment or several chords from a piece of music in advertising without the author’s previous consent is not permissible as the piece of music or a fragment thereof is being used for commercial purposes, which is to advertise certain goods or services.

However, one should remember that property-related copyright for pieces of work are not continuous in nature and only remain in effect throughout the author’s lifetime and for 70 years after their death. Therefore, no permit is required to use a piece of music that no longer enjoys copyright protection. However, even then one should not forget that personal non-property related copyright enjoys time-indefinite protection, which means that the author’s offspring can file a lawsuit over any infringement of non-property related copyright, such as the right to demand that the author’s name be specified when the piece of work is used in any manner, even after the above period has expired.

Although using pieces of music or their fragments in commercial messages makes them more memorable or unique, before choosing the piece of work to be used in advertising, one should first of all procure the author’s consent to use the particular piece of music or its fragment or melody in the advertisement. Only then can infringement of musical copyright and time-consuming litigation and possible losses in the form of indemnifying the authors for the illegal use of their work and paying other judicial expenses can be avoided.

Posted in Autorių teisės | Copyright, Uncategorized | Tagged , , , , , | Parašykite komentarą