Trademark of the Year 2016 in Latvia

Text prepared by: Evgenia Gainutdinova, Latvian Patent, Trademark and Design Attorney, European Trademark and Design Attorney, Associated Partner at METIDA

evgenijaOn April 26, 2017 The Patent Office of the Republic of Latvia and the Latvian Chamber of Commerce and Industry in ALTUM hall held an award ceremony of the fifth annual competition “The trademark of the year” and announced the owners of the best trademarks registered in Latvia during 2016. The competition was established on the occasion of the World Intellectual Property Day and this is a fourth year of its successful activity and 25th anniversary since establishment of Latvian Patent office. This year 468 Latvian trademarks participated in the competition.

Awards were handed out in two nominations, namely The Trademark of the year Latvia and The trademark of the year the World. Winners in said nominations are:

Nomination “The Trademark of the year 2016 – to Latvia”

The winner of the nomination “Trademark of the year 2016 – to Latvia” is trademark (M 69 682) of Latvian National Opera and Ballet, SIA:

LV1

Laureate’s diploma in this nomination was received by pharmacy manufacturer AS „Grindeks”  for trademark (M 69 444) registered via National registration procedure:

LV2

and trademark (M 69 563) created and owned by graphic artist Kitija Laure:

zveru darzs

Special reward from The Patent office in the nomination “Trademark of the year to Latvia” was granted to Riga Maternity Hospital and their new logo trademark (M 69 472) “Rīgas Dzemdību Nams”.

lv 3

A special reward from Latvian Chamber of Commerce and Industry was conferred to the trademark (M 69748) owned by outdoor lighting control and administration system’s production company “Citintelly”.

LV4

As Latvian Designers’ Society favorite trademark was rewarded mark (M 70 524) of AS “Latvijas Maiznieks” namely packaging registered as trademark.

LV5

And one more special reward was granted by AIPPI National group to the trademark:

LV6

  which is musical restaurant brand “Moonshine” (M 69 516).

Nomination “The trademark of the year 2016 – to the World”

The winner of the nomination “The Trademark of the year 2016 – to the World” is “RĀMKALNI” WO 1311330 of SIA „Rāmkalni” , producer of natural and healthy food products.

lv7

Laureate’s diploma in this nomination was received by Latvian company  SIA „GIGI Bloks” manufacturer of interlocking cardboard blocks for trademark (WO 1303609).

gigi

by one of the leading glass fiber manufacturers in Europe company “Valmiera Glass Fiber” for the mark “Valbarr” (EUTM 015287055).

valbarr

Special reward in this nomination from Latvian Patent office was conferred to the company „Conexus Baltic Grid” and their trademark (WO 1318882).

conexus

It is important to emphasize that competition “Trademark of the year” highlights the best Latvian entrepreneurs who are aware of the economic and business benefits of using registered trademark. Registered trademark is not only the instrument to distinguish one entrepreneur from another, but also to popularize the products, protect them and business in general and to provide the opportunity to cover larger segment of the market not only within the country of origin, but also other markets.

Posted in Prekių ženklai | Trademarks, Uncategorized | Tagged , | Parašykite komentarą

Latvijoje išrikti geriausi 2016 m. prekių ženklai

Parengė: Evgenija Gainutdinova, Latvijos patentų, prekių ženklų ir dizaino patentinė patikėtinė, Europos prekių ženklų ir dizaino patentinė patikėtinė, METIDA asocijuota partnerė

evgenija2017 m. balandžio 26 d. ALTUM salėje Latvijos Respublikos patentų biuras ir Latvijos prekybos ir pramonės rūmai surengė penktąją kasmetinio konkurso „Metų prekių ženklas“ apdovanojimų ceremoniją ir paskelbė geriausių 2016 metais Latvijoje įregistruotų prekių ženklų savininkus. Konkursas, rengiamas Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga, sėkmingai vyksta jau penktą kartą, o Latvijos patentų biuras mini 25-ąsias įkūrimo metines. Šiemet konkurse dalyvavo 468 Latvijos prekių ženklai.

Apdovanojimai išdalinti pagal dvi nominacijas: „Latvijos metų prekių ženklas“ ir „Pasaulio metų prekių ženklas“.

Nominacija „Latvijos metų prekių ženklas 2016“

Nominaciją „Latvijos metų prekių ženklas 2016“ pelnė prekių ženklas (M 69 682), priklausantis SIA Nacionalinei Latvijos operai ir baletui:

LV1

Šios nominacijos laureato diplomą gavo farmacijos įmonė AS „Grindeks“ už prekių ženklą (M 69 444), įregistruotą per Nacionalinę registracijos sistemą:

LV2

Grafikė Kitija Laure taip pat laimėjo už sukurtą ir jai priklausantį prekių ženklą (M 69 563):

zveru darzs

Specialus Patentų biuro apdovanojimas už nominaciją „Latvijos metų prekių ženklas“ buvo skirtas prekių ženklui (logotipui) M 69 472, priklausančiam Rygos gimdymo namams.

lv 3

Specialus Latvijos prekybos ir pramonės rūmų apdovanojimas buvo skirtas prekių ženklui (M 69748), priklausančiam lauko apšvietimo valdymo ir administravimo sistemų gamybos įmonei „Citintelly“.

LV4

Latvijos dizainerių bendruomenės favoritu išrinktas prekių ženklas (M 70 524) (įpakavimas, įregistruotas kaip prekių ženklas), priklausantis įmonei AS „Latvijas Maiznieks“.

LV5

Dar vieną specialų apdovanojimą įteikė AIPPI nacionalinė grupė už muzikinio restorano prekių ženklą „Moonshine“ (M 69 516).

LV6

Nominacija „Pasaulio metų prekių ženklas 2016“

Nominacijos „Pasaulio metų prekių ženklas 2016“ laimėtojas yra prekių ženklas „RĀMKALNI“ (WO 1311330), priklausantis natūralių ir sveikų maisto produktų gamintojui SIA „Rāmkalni“.

lv7

Šios nominacijos laureato diplomą gavo ir sujungiamų kartono kaladėlių gamintojas SIA „GIGI Bloks“ už prekių ženklą (WO 1303609).

gigi

Šioje nominacijoje taip pat laimėjo vienas iš pirmaujančių stiklo pluošto gamintojų Europoje „Valmiera Glass Fiber“ už prekių ženklą „Valbarr“ (EUTM 015287055).

valbarr

Specialus Latvijos patentų biuro apdovanojimas už šią nominaciją buvo skirtas įmonei „Conexus Baltic Grid” už prekių ženklą (WO 1318882).

conexus

Konkursas „Metų prekių ženklas“ atkreipia dėmesį į geriausius Latvijos verslininkus, žinančius apie ekonominę ir komercinę įregistruoto prekių ženklo teikiamą naudą. Įregistruotas prekių ženklas – tai ne tik priemonė, padedanti atskirti vieną verslo sritį nuo kitos, bet ir priemonė, populiarinanti produktus, apsauganti įmonės intelektinės nuosavybės teises ir suteikianti galimybę įgyti didesnę rinkos dalį ne tik savoje šalyje.

Posted in Prekių ženklai | Trademarks, Uncategorized | Tagged , , | Parašykite komentarą